המרור נתקע בגרון? סבלנות, הגאולה בפתח

כשיוצאים לחירות, כשמתחילים להשתחרר מכבלי הדיקטטורה המשפטית, אנו יודעים שיהיו התנגדויות. ההפגנות, המחאות והאיומים על הכלכלה, החברה והביטחון לא מרתיעים אותנו מלהתקדם. להפך, גם כאשר דוחים את החקיקה – אנו מתמלאים בטחון שהגאולה השלמה בוודאי מתקרבת