המלחמה בעמלק- מי המנצח?

פורים נותן לנו כוח, ודאות מיוחדת מאוד. גם במצב שנראה שהכל אבוד, הזהות היהודית עומדת להמחק, הכל יתהפך, הולך ומתברר איך הכוחות הגדולים שפעלו פה נגדנו, שלא בטובתם, מסייעים לגאולתנו השלמה, להופעתנו כממלכת כהנים וגוי קדוש במהרה בימינו אמן.

מהפכת פורים – אז והיום

פורים נותן לנו הצצה לעתיד, נותן לנו ביטחון, שגם אלו שעכשיו יוצאים להפגנות וצועקים על קץ הדמוקרטיה, עוד יתברר לנו שגם הם מסייעים בידינו להשיב את המשפט לתיקונו ומקדמים אותנו אל הגאולה השלמה.