מני אלתרמן

טורים אישיים

אל תתנו להם במה

שוו בנפשכם אלפי מחבלים שמשתחררים עכשיו וחלילה מתכוננים להתקפה הבאה על ישראל.
שוו בנפשכם את צהלות השמחה ואת מורל החמאס ותומכיו בראותם כיצד ההתקפה שלהם על ישראל לא מובילה להשמדתם אלא לקבלת תנאיהם ושחרור מחבליהם, בלא להיענש על הטבח הנורא והפגיעה בריבונות הישראלית.

קרא עוד »

פוליטיקה

יהדות

מישראליות ליהדות

שלא נתבלבל לרגע: לא במקרה הם נלחמים בנו, אפילו כאלו מהם שאין להם שום גבול יבשתי איתנו, כדוגמת אירן והחותים בתימן, זאת משום שהרשע העולמי ומחזיקיו, חשים שאנו העם הטוב, עם של חיים, עם של אמונה בקב"ה אלוקי ישראל. הם יודעים היטב שהם ואנחנו לא יכולים לחיות באותו עולם, משום שכל זמן שאנו מעמידים מדינה של טוב, של מוסר וצדק, אנו לא מאפשרים להם להשתלט על התרבות העולמית. האינסטינקט שלהם צודק.

קרא עוד »

תרבות

גבורת ההתמדה

כולנו מרגישים בכל "הותר לפרסום" שממש נאכל חצי בשרנו. אנו חשים כאב עמוק, חודר וצורב כי באמת נפש אחת אנחנו, "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה", נפש אחת מרגישה ואוהבת.
את יכולת ההתמדה, את עוז הרצון והנחישות אפשר לינוק רק מהכרה בצדקת הדרך, רק מאמונה בצדקת דרכנו ומאמונה בריבונו של עולם שבחר בנו מכל העמים להילחם על הטוב נגד הרע.

קרא עוד »

דת ומדינה

מישראליות ליהדות

שלא נתבלבל לרגע: לא במקרה הם נלחמים בנו, אפילו כאלו מהם שאין להם שום גבול יבשתי איתנו, כדוגמת אירן והחותים בתימן, זאת משום שהרשע העולמי ומחזיקיו, חשים שאנו העם הטוב, עם של חיים, עם של אמונה בקב"ה אלוקי ישראל. הם יודעים היטב שהם ואנחנו לא יכולים לחיות באותו עולם, משום שכל זמן שאנו מעמידים מדינה של טוב, של מוסר וצדק, אנו לא מאפשרים להם להשתלט על התרבות העולמית. האינסטינקט שלהם צודק.

קרא עוד »
מני אלתרמן

מהפכת פורים – אז והיום

פורים נותן לנו הצצה לעתיד, נותן לנו ביטחון, שגם אלו שעכשיו יוצאים להפגנות וצועקים על קץ הדמוקרטיה, עוד יתברר לנו שגם הם מסייעים בידינו להשיב את המשפט לתיקונו ומקדמים אותנו אל הגאולה השלמה.
צילום: מאת Yoninah - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24750783
0
(0)

הגמרא במסכת מגילה (ז:) כותבת " מיחייב אינישי לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" וכך מובא גם להלכה בשולחן ערוך (סימן תרצ"ה). הגר"א על השו"ע מסביר: "בין נקמת המן לגדולת מרדכי". ומקשר זאת לגמרא "גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות.(הכוונה לשם ה') שנאמר "אל נקמות ה'… גדולה דעה וכיוון שניטלה הדעה לא ידע וכו' "

כדי להבין את הדברים נתבונן בפרוש הרב קוק לגמרא הנ"ל.

הרב מסביר שיש שני סוגי נקמות. יש נקמה שהיא אמצעי, שעניינה להפרע מהאויב למגר את הרשע. זוהי נקמה חלשה, כי בעיקרון נקמה היא פעולה שלילית, הבאה מתוך חולשה ושנאה. אבל יש נקמה שהיא תכלית. נקמת ה'. זוהי אינה נקמה באה מתוך חולשה, אלא מתוך גדלות והכרה עליונה שבאה לגלות את עומק הטוב שבמציאות. נקמה שמבררת איך בעצם האויב במעשיו הרעים פעל ההפך הגמור. איך בעצם בסיפור הזה הטוב האלוקי הסתתר כל הזמן.

עמלק הוא שקר, עניינו הוא להסתיר את האמת על ידי הפיכת הטוב עצמו לרע. "אשר קרך בדרך" אפשר להסביר בכך את שלושת הפירושים ברש"י: 1) לשון מקרה- מסתיר את האמת, שיד ה' היא המכוונת את ההסתוריה וטוען שהכל במקרה, ניסי מצרים היו צרוף מקרים ותו לא. בכך הופך את האמונה לכפירה 2) לשון קרירות, מחליש את ההתלהבות של ישראל מסתיר את האמת על הפלא העצום של התגלות ישראל בעולם וגורם לעולם להתייחס אליהם כתופעה טבעית. בכך הופך את ההתלהבות לקרירות 3) לשון קרי. מטמא את ישראל במשכב זכור, מסתיר את קדושת ישראל בכך שהופך את הקדושה לטומאה.

זהו הנס הנפלא של פורים, נס נסתר שכולו נקמה גדולה. כל מה שהמן מתכנן ועושה כדי לפגוע בעם ישראל, בעצמו מתהפך לטובה. מתברר איך "בזכות" מעשיו של המן עם ישראל זכה לתשועה גדולה. תחת האגרות הקוראות להשמיד את העם היהודי, נשלחות אגרות הקוראות ליהודים להנקם מאויביהם, במקום השמדת היהודים זכינו להשמדת שונאי ישראל. העץ שהמן בעצמו הכין למרדכי, הופך להיות עץ התליה שלו, של המן.

מהפך נוסף מתרחש בתפקיד של המן. במגילה כתוב "גדל המלך אחשורוש את המן וינשאהו" מסביר הילקוט שמעוני שעשה לו[להמן] בימה למעלה מבימתו[אחשורוש]" כלומר, התפקיד של המן, לא היה השר הראשי, ראש המממשלה, אלא, הוא היה אפילו מעל המלך. ה"שם משמואל", מביא הוכחה נוספת. המן מרגיש בנוח, באמצע הלילה, להכנס לחצר המלך הפנימית, מקום שלמלכה אסור להכנס בלי רשות, כדי "לאמר למלך"! הוא יכול לצוות על המלך מה לעשות כי הוא מעל המלכות, מעל מדיניות הממשל, ממש כמו בג"צ.

הממשלה הנבחרת, ברוב גדול של 61 קובעת חוק? יש תפקיד בממלכה שהוא מעל, שיכול לפסול חוקים. לעצב את המדינה כרצונו של המיעוט. הוא יכול לבחור את מי לרומם ולהאדיר את זכויותיו (ערבים, מסתננים וכו') ואת מי לתלות בראש כל חוצות (או 'רק' לאפשר לאחרים לפגוע בהם: במתנחלים, בחרדים, במסורתיים הפרימיטיביים האלו). לא במקרה בג"צ(95) והמן(95) חולקים גימטריא משותפת.

בג"צ מסתיר את האמת, משתמש במושגים חיוביים, הפוך. במקום העצמת הפרט על ידי חובות הפרט, שהן בעצם הזכות הגדולה של כל אחד ואחד, להיות שותף במעשיו הקטנים והגדולים בבניין האומה. על ידי גבורה אל מול אויבינו, עמידה על תרבותנו הייחודית, חידוש זהותנו היהודית בארצנו. בג"צ שם במרכז את זכויות הפרט ומשתמש בהן כדי לאפשר לאויבנו להחליש את צה"ל, לרוחות זרות לעקור את תרבותנו, להסתננות שתחליש את הרוב היהודי בארץ ועוד.

והנקמה? "וישם את מרדכי על בית המן". התפקיד הזה של המן-בג"צ לא מתבטל, אלא מרדכי מקבל אותו. בפורים, מתגלה לזמן קצר, האמת. ההתפתחות השלמה של מלכות העמים, התרבותית, הלאומית, המוסרית תלויה בכך שישראל יהיו בראש. שמרדכי יהיה מעל המלך, יוביל ויכוון את הממלכה.

גם בימינו, אהרון ברק, שלא במתכוון הניח את התשתית החוקתית לסנהדרין. "השיבה שופטינו כבראשונה.." אם כך, צודקים המפגינים, בואו נבטל את הרפורמה המשפטית! הרי בג"צ במתכונתו הנוכחית הוא נהדר, הוא מהווה הכנה לסנהדרין!

התשובה היא, שהמבט החיובי הזה שרואה איך יד ה' מתגלה גם דרך הרשע, שייך לשכרות של פורים. זה מבט של דעת אלוקים עליונה, השייך רק לפורים, בעת אשר השכרות היא מצווה, היא מאפשרת לנו להשתחרר מהמבט הרגיל על המציאות. מתוך הסרת הדעת אפשר להתבונן לזמן קצר במשקפיים אלוקיות בהן אין הבדל בין נקמת המן לגדולת מרדכי. אבל בשאר השנה- השיכור העולם דומה עליו כמישור- אז הוא נופל. הסתכלות על הרשעה כמגלה שם השם בעולם היא מסוכנת מאוד. היא גורמת לטשטוש ההבדל בין טוב לרע ומכשירה את כל העוולות שבעולם.

פורים אינו הדרכה מעשית לניהול החיים. אם שותים לא נוהגים, אי אפשר לנהל כך מדינה. יש לנהוג באחריות, להתקדם שלב אחר שלב בגאולה, לתקן את העוולות במערכת המשפט, בזהות היהודית ובביטחון הלאומי.

פורים נותן לנו הצצה לעתיד, נותן לנו ביטחון, שגם אלו שעכשיו יוצאים להפגנות וצועקים על קץ הדמוקרטיה, עוד יתברר לנו שגם הם מסייעים בידינו להשיב את המשפט לתיקונו ומקדמים אותנו אל הגאולה השלמה.

דרג את המאמר

דירוג ממוצע 0 / 5. דרגו: 0

היה הראשון לדרג מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

מאמרים אחרונים

גבורת ההתמדה

כולנו מרגישים בכל "הותר לפרסום" שממש נאכל חצי בשרנו. אנו חשים כאב עמוק, חודר וצורב כי באמת נפש אחת אנחנו, "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה", נפש אחת מרגישה ואוהבת.
את יכולת ההתמדה, את עוז הרצון והנחישות אפשר לינוק רק מהכרה בצדקת הדרך, רק מאמונה בצדקת דרכנו ומאמונה בריבונו של עולם שבחר בנו מכל העמים להילחם על הטוב נגד הרע.

קרא עוד>>

אל תתנו להם במה

שוו בנפשכם אלפי מחבלים שמשתחררים עכשיו וחלילה מתכוננים להתקפה הבאה על ישראל.
שוו בנפשכם את צהלות השמחה ואת מורל החמאס ותומכיו בראותם כיצד ההתקפה שלהם על ישראל לא מובילה להשמדתם אלא לקבלת תנאיהם ושחרור מחבליהם, בלא להיענש על הטבח הנורא והפגיעה בריבונות הישראלית.

קרא עוד>>

מישראליות ליהדות

שלא נתבלבל לרגע: לא במקרה הם נלחמים בנו, אפילו כאלו מהם שאין להם שום גבול יבשתי איתנו, כדוגמת אירן והחותים בתימן, זאת משום שהרשע העולמי ומחזיקיו, חשים שאנו העם הטוב, עם של חיים, עם של אמונה בקב"ה אלוקי ישראל. הם יודעים היטב שהם ואנחנו לא יכולים לחיות באותו עולם, משום שכל זמן שאנו מעמידים מדינה של טוב, של מוסר וצדק, אנו לא מאפשרים להם להשתלט על התרבות העולמית. האינסטינקט שלהם צודק.

קרא עוד>>

גבורת ההתמדה

כולנו מרגישים בכל "הותר לפרסום" שממש נאכל חצי בשרנו. אנו חשים כאב עמוק, חודר וצורב כי באמת נפש אחת אנחנו, "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה", נפש אחת מרגישה ואוהבת.
את יכולת ההתמדה, את עוז הרצון והנחישות אפשר לינוק רק מהכרה בצדקת הדרך, רק מאמונה בצדקת דרכנו ומאמונה בריבונו של עולם שבחר בנו מכל העמים להילחם על הטוב נגד הרע.

קרא עוד>>

אל תתנו להם במה

שוו בנפשכם אלפי מחבלים שמשתחררים עכשיו וחלילה מתכוננים להתקפה הבאה על ישראל.
שוו בנפשכם את צהלות השמחה ואת מורל החמאס ותומכיו בראותם כיצד ההתקפה שלהם על ישראל לא מובילה להשמדתם אלא לקבלת תנאיהם ושחרור מחבליהם, בלא להיענש על הטבח הנורא והפגיעה בריבונות הישראלית.

קרא עוד>>

מישראליות ליהדות

שלא נתבלבל לרגע: לא במקרה הם נלחמים בנו, אפילו כאלו מהם שאין להם שום גבול יבשתי איתנו, כדוגמת אירן והחותים בתימן, זאת משום שהרשע העולמי ומחזיקיו, חשים שאנו העם הטוב, עם של חיים, עם של אמונה בקב"ה אלוקי ישראל. הם יודעים היטב שהם ואנחנו לא יכולים לחיות באותו עולם, משום שכל זמן שאנו מעמידים מדינה של טוב, של מוסר וצדק, אנו לא מאפשרים להם להשתלט על התרבות העולמית. האינסטינקט שלהם צודק.

קרא עוד>>