חזונה של תנועת קוראים לדגל

דגל ישראל

קוראים לדגל היא תנועה ציונית- אמונית- תרבותית, שמגמתה היא הרמת הרוח, מתוך חשיבה תורנית ותרבותית על נושאים הקשורים לעם, לארץ, למדינה, ומעל הכל– לתורה ולקידוש ה' בגאולה.

בתקופה המיוחדת בה אנו נמצאים, שום דבר כבר לא מובן מאליו. ציונות, מדינה יהודית, אהבת הארץ, משפחה, צבא- אלו כבר לא מושגים ברורים שאין צורך להסבירם. נצרכת קומה חדשה, בירור אמוני עמוק ויסודי, בדברים הנוגעים לחיינו הלאומיים.

 על ידי פרסום מאמרים, כנסים ושיעורים, וכן התייחסות לנושאים אקטואליים ציבוריים, חברתיים, משפחתיים ופרטיים, ננסה לברר בעזרת ה' את הדברים, ולחבר לחזון זה ציבורים שונים מהציונות הדתית, מהציונות החילונית- המסורתית ומהציבור החרדי.

אנו קוראים לדגל! כל מי שרוצה לשמוע וללמוד, לכתוב ולדבר, לחבר ולהתחבר, מוזמן להצטרף אלינו במגמה להצלחת תנועה זו. 

 

"אבל קרואים אנו מיד לזרק את הנשמה בהגויה המחוטבת הזאת (הציונות המעשית), כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, באופן שתרכש לה מיד ולדורות את אותו כח המושך הגדול שיהיה יכול למשוך את האומה כולה אליה, מגדולם עד קטנם, מכל המפלגות השדרות הסיעות והפיזורים השונים. ושיתן לעולם את אותו המושג שמקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון – התנ"ך – נותן לה בכל העומק וההוד המסורתי, לא הד קול שעם שנאוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו, לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. אלא שגוי קדוש סגולת העמים גור אריה יהודה נעור מתרדמתו הארוכה והנה הוא הולך ושב אל נחלתו אל גאון יעקב אשר אהב סלה"

                                                                                                             הרב קוק זצ"ל, אגרת תקע"א

דגל ישראל